Kategoria: Samochody od A do Z

DO KOMORY POMPOWANIA

Do komory pompowania w cylinderku sekcji tło­czącej olej napędowy napływa przez kanalik pośredni pierścieniowe podtoczenie na zewnętrznej ściance suwaka tłoczącego, a   następnie przez promieniowe kanaliki w su­waku. Zewnętrzne podtoczenie suwaka sterującego nie spełnia zadania elementu sterującego lecz służy tylko jako przestrzeń przepustowa. Wewnątrz poosiowego kanalika w suwaku tłoczącym znaj­duje się iglica sterująca, która opiera się o kulkę spoczywa­jącą w podtoczeniu poziomego wodzika sterującego, osadzo­nego suwliwie w popychaczu. Wodzik sterujący jest stale dociskany przez sprężynę do ścięcia na drążku sterującym. Podczas każdego obrotu wałka kułaczkowego wodzik ste­rujący podnosi się I opada wraz z popychaczem, a ponadto jest przemieszczany w poziomie, wskutek ślizgania się po ścięciu drążka sterującego.

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!

DZIĘKI RUCHOM

Dzięki poosiowym ruchom wodzika sterującego, kulka w okresie wypychania z jego podtoczenia’podnosi iglicę sterującą, a poprzez nią i tłoczek sterujący w górę — z przezwyciężeniem oporu sprężyny powrotnej. W czasie wykonywania przez suwak tłoczący zwrotu zewnętrznego, pomiędzy suwakiem i tłoczkiem steru­jącym istnieje pewien luz. Tłoczenie oleju napędowego do wtryskiwacza zaczyna się w chwili, w której unoszący się w górę suwak tłoczący zetknie .się z tłoczkiem   sterującym. Wówczas bowiem pewna ilość paliwa ulega odcięciu w komorze pompowania, której po­jemność maleje w miarę dalszego unoszenia się suwaka tło­czącego, co powoduje otwarcie się zaworka odcinającego odpływanie oleju napędowego do przewodu’wysokiego ci­śnienia.

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!

KONIEC TŁOCZENIA PALIWA

Tłoczenie paliwa kończy się, kiedy tylko przesuwający się poziomo wodzik sterujący za pośrednictwem kulki i iglicy sterującej zmusi tłoczek sterujący do oderwania się od suwaka tłoczącego (unoszącego się nadal w górę). W tej chwili bo­wiem otwiera się połączenie pomiędzy komorą pompowania i   kanalikiem poosiowym w suwaku tłoczącym, dzięki czemu w komorze pompowania zanika nadciśnienie i nadmiar paliwa odpływa poprzez zaworek przelewowy do kanału nadmiarowego w obudowie pompy wtryskowej. Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczących polega na po­osiowym przesuwaniu drążka sterującego, w wyniku czego -wodziki sterujące wcześniej lub później zaczynają przesuwać się w bok, powodując przerywanie doprowadzania paliwa do wtryskiwaczy.

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!

DOKŁADNA REGULACJA DŁUGOŚCI

Początek tłoczenia jest stały i nie zależy od ustawienia drążka sterującego, przesuwanego przez regu­lator hydrauliczny.Systemy sterowania dawkowaniem przez zmienianie skoków tłoczków, dość rozpowszechnione w okresie międzywojen­nym, obecnie już prawie zupełnie zarzucono — gdy chodzi o pompy wtryskowe do samochodowych silników wysoko­prężnych. Dokładna regulacja długości skoków tłoczków w pompie wtryskowej pracującej z dużą częstotliwością wtryskiwania nastręcza szczególne trudności, przy czym dodatkowe komplikacje wynikają z konieczności wyposażania sekcji tłoczących w za­worki ssące. W rezultacie pompy wtryskowe z sekcjami tłoczącymi o regulowanych skokach tłoczków, są złożone konstrukcyjnie, a stopień zu­życia części wywiera wysoce niepożą­dany, wpływ na dokładność odmie­rzania dawek paliwa.

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!